Integrale geboortezorg

Dit boek behandelt de vele aspecten van wetenschappelijk verantwoorde integrale geboortezorg, en laat zien welke eisen eraan gesteld worden. Hierbij is het van belang dat zorgprofessionals over de grenzen van hun eigen discipline heen kijken en samenwerken met collega’s uit andere disciplines. Integrale geboortezorg betekent dat de (aanstaande) ouders en het kind de spil zijn waar de zorg om draait. Integrale geboortezorg betekent ook dat zorgprofessionals over de grenzen van de eigen discipline heen kijken, met het accent op samenwerking tussen verschillende disciplines die bij het zorgtraject zijn betrokken. Dat traject begint al vóór de bevruchting en loopt door tot het kind twee is. Aan bod komen onder andere positie van de (aanstaande) ouder(s) en het kind, kwaliteit van zorg, risicomanagement, taken en verantwoordelijkheden, omgang met klachten, incidenten, complicaties en calamiteiten, integraal zorgdossier en e-health, financiële aspecten, deskundigheids-bevordering en het belang van interprofessionele samenwerking. Dit boek is bedoeld als een handreiking voor alle zorgprofessionals werkzaam in de geboortezorg. Het maakt nieuwsgierig; het zegt niet hoe het moet, wel hoe het kan.