De wereld verandert, dus ook geboortezorg

Thema Integrale Geboortezorg


Regierol voor de (aanstaande) moeder: bent u zover?

[ BLOG ] Integrale geboortezorg gaat niet alleen over de samenwerking tussen zorgverleners, al lijkt dat daar soms wel op, als je alle interne protesten en weerstand ertegen in ogenschouw neemt.  Een belangrijk aspect binnen het integrale geboortezorgmodel is namelijk dat er ruimte is voor de eigen keuze van de (aanstaande) moeder. Dit vraagt een verschuiving van een paternalistisch zorgmodel naar een model van geïnformeerde keuze en gezamenlijke besluitvorming. 

 

lees verder…


Minister Bruins neemt eerste exemplaar ‘Integrale geboortezorg’ in ontvangst

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft op dinsdag 30 oktober het eerste exemplaar van het BSL-boek Integrale geboortezorg. Samen bevalt goed in ontvangst genomen. Het boek werd aangeboden door de redacteuren dr. Hajo Wildschut (gynaecoloog) en Inge Boesveld (verloskundige en onderzoeker). 
In het boek laten ruim 40 auteurs uit diverse disciplines hun licht schijnen over de betekenis en invulling van integrale geboortezorg in Nederland. Hierbij is het van belang dat zorgprofessionals over de grenzen van hun eigen vakgebied heen kijken en samenwerken met collega’s uit andere disciplines. Goede samenwerking is cruciaal voor de kwaliteit van zorg en daarmee voor de gezondheid en welzijn van de (aanstaande) moeder, haar (ongeboren) kind en het gezin waarin het opgroeit.

Bestel het boek Integrale geboortezorg. Samen bevalt goed >>

Integrale Geboortezorg is vooral een praktisch boek. Het staat vol handige modellen en checklists. Klik op de cover en bekijk de inhoudsopgave

Nieuw: boek over integrale geboortezorg


Dit boek geeft veel voorbeelden uit de praktijk die laten zien hoe samenwerken tussen de verschillende vakmensen moet en kan.  Het is geschreven door meerdere auteurs onder eindredactie van Hajo Wildschut en Inge Boesveld. ‘Het moest een boek worden waarin de aandacht ligt bij de client.’

Ga naar de cliëntenparticipatieladder

Interview auteurs

'Wantrouwen overwinnen is de grootste uitdaging’

Samenwerking tussen de 1e en 2elijnszorgverleners  en zorgorganisaties rondom zwangerschap verbetert de kwaliteit van zorg. Maar is dat wel waar?  En wat is dan precies die verbetering?

Auteurs Hajo Wildschut (gynaecoloog) en Ank de Jonge (wetenchapper en verloskundige) over de uitdagingen in de discussie over geboortezorg: ‘Als een vrouw tijdens de bevalling zegt: Ank ik kan niet meer, moet ik van het plan kunnen afwijken’

lees verder…

Videos

Professionals over het boek

Sicco Scherjon doe t healthy ageing onderzoek naar condities van de moeder tijdens de zwanfgerschap die van invloed kunnen zijn op de baby. bijv. overgewicht, voeding.

'Ik vind het vlot geschreven, systematisch opgebouwd en de noodzakelijke informatie is snel te vinden. Het boek geeft volledige informatie die essentieel is in het snel veranderende zorglandschap. Het geeft op een goed toegankelijke wijze veel inzicht in de snelle veranderende regelgeving en de concepten die erachter zitten...'

Sicco Scherjon, gynaecoloog en verbonden aan het UMCG (Groningen)

Meer producten over geboortezorg

Partners

Jan van Es Instituut

Het Jan van Es Instituut is een onafhankelijk expertisecentrum voor wetenschap en praktijk. Het verzamelt, verrijkt en verspreidt kennis over de organisatie van de geïntegreerde eerstelijns- en wijkgerichte gezondheidszorg.


Kenniscentrum Kraamzorg

Het Kenniscentrum Kraamzorg is de organisatie die gaat over de inhoud van de kraamzorg en de professionalisering van de kraamverzorgenden. Het KCKZ wil zorgen voor de profilering van de kraamzorgsector in het netwerk van geboortezorg.

Gerelateerde artikelen